Certifikat/Miljö

JMC TIMBER AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC

 

Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.

 

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering

 

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företagetPEFC är världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenter att de producerar produkter av skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar. PEFC märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel. PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification” och organisationen har medlemmar över hela världen.FSC skogsbrukscertifiering bekräftar att skogen sköts på ett sätt som bevarar den biologiska mångfalden och gynnar livet för lokalbefolkningen och arbetarna, samtidigt som den säkerställer att den upprätthåller ekonomisk bärkraft.

FSC står för Forest Stewardship Council och är det äldsta av de två dominerande systemen. FSC bildades 1993 och kom till Sverige 1996. FSC bygger på konsensus om standarden i de tre ”kamrarna” som benämns ekonomi, miljö och sociala kammaren. Kamrarna väger lika tungt i besluten och har lika många ledamöter.